Poslovanje Pivke in Delamarisa na tujih trgih

30 marec 2012

V poslovnem letu 2011 je Pivka beležila približno 4,8 milijonov evrov izvoza, od tega je za 1,5 milijona evrov izvozila v države Evropske unije, za 3,3 milijonov evrov na trge bivše Jugoslavije, ostalo pa na tretje trge. V letu 2011 je tako Pivka realizirala približno 15 % celotne prodaje na ključnih tujih trgih: v Italiji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v Avstriji in Črni gori. "V letu 2012 načrtujemo približno 8 % rast splošnega izvoza, to je za približno pol milijona evrov. Po načrtih naj bi izvoz na trge Evropske unije dosegel 6-odstotno rast in skupno znašal približno 1,6 milijona evrov. Med zanimivejšimi trgi za Pivko je tudi sosednji Hrvaški trg, na katerega bomo vstopili še bolj aktivno, ko se Hrvaška vključi med članice Evropske unije," dodaja Damjan Oblak.

Delamaris je v letu 2011 beležil približno 5,5 milijonov evrov izvoza, od tega je več kot 3,8 milijonov evrov ustvaril v državah Evropske unije, malo manj kot 1,3 milijona evrov na trgih bivše Jugoslavije, ostalo pa na tretjih trgih. Tako je Delamaris, enako kot v preteklih letih, približno 45 % vrednosti celotne prodaje realiziral na tujih trgih, od tega večino v Avstriji, na Hrvaškem, v Avstraliji in ZDA. "V letu 2012 načrtujemo zmerno rast splošnega izvoza, in sicer na približno 5,7 milijonov evro - od tega pričakujemo, da bomo na trgih Evropske unije beležili približno 5-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom. V prihodnje se želimo širiti še na nemški in kitajski trg, saj obetata kar največ prodajnega potenciala," je povedal Damjan Oblak, direktor trženja v Pivki in Delamarisu.