Razpis za dodelitev sponzorskih sredstev 2019: "GIBAJ ZDRAVO - UGRIZNI ZMAGO!"

31 januar 2019

ZA PROJEKTE, KI SE IZVAJAJO OD 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019

Skupina Pivka - Delamaris je močno vpeta v slovensko družbeno okolje. Z bogato ponudbo izbranih izdelkov lahkega piščančjega mesa ter rib, letno podpira številne programe, ki zagovarjajo vrednoto zdravega načina življenja.

Skupinska slika

OPOMBA: Zaradi večjega števila prijav na razpis bomo seznam objavili V TOREK 02.04.2019. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Namen razpisa: V jubilejnem letu 2019 praznuje skupina Pivka – Delamaris trojni jubilej in v ta namen razpisuje poseben sklad sponzorskih sredstev. Skupino tvorita Pivka perutninarstvo d.d., ki v letu 2019 praznuje svojo 60. obletnico delovanja in Delamaris d.o.o., ki sloni na 140 letni tradiciji delovanja. Družbi se veselita tudi desetletnice povezanega delovanja.

Skupina Pivka - Delamaris podpira projekte, ki aktivno prispevajo k dvigu življenjskih standardov prebivalcev, se zavzemajo za zdrav način življenja, rast kulture prostora in vzpodbujajo sodelovanje. V partnerstvu sočasno skrbimo tudi za ohranjanje dobrega imena našega podjetja. Projekte, ki jih podpiramo, javno predstavljamo na spletni strani www.pivkap.si oz. www.delamaris.si, Linkedin skupine in v drugih medijih. Sporočilo o skrbi za kakovostno prehrano komunikacijsko nadgrajujemo in nadaljujemo s spodbujanjem gibanja na vseh področjih. Delovanje društev in njihovih zastavljenih ciljev spremljamo tudi po zaključku samega dogodka, zato smo naklonjeni dolgoročnim projektom.

Pogoji za izbor sponzoriranega projekta: Obravnavane bodo samo popolne vloge, ki vsebujejo vse naslednje podatke v istem številčnem zaporedju kot navedeno na priloženem obrazcu.

1. Vsebina dogodka ali projekta: aktiven in zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, športni in kulturni ter zabavni dogodki.
2. ciljna skupina: otroci in mladostniki ter družine, humanitarne aktivnosti, ohranjanje kulturne in naravne dediščine).
3. Projekt se izvaja v obdobju med 1. 4. 2019 in 31. 12. 2019.
4. Dobra podoba sponzoriranca v javnosti, ki prispeva k utrjevanju dobrega imena podjetij v skupini.
5. Oglaševanje (zaželena so: dokazila medijske izpostavljenosti za pretekle projekte sponzoriranca tovrstnega ali drugih projektov):
    - plačana medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
    - organska odmevnost projekta ali dogodka.
6. Geografska umeščenost (lokalno, regionalno, nacionalno)
7. Večkanalno komuniciranje skozi kanale sponzoriranca in kanale sponzorja (ažurna predstavitev projekta na spletni strani, FB, Instagramu, Linkedin,….)
8. Zagotovljena trajna pridobitev materialov za komunikacijo (recepti, video, …)
9. Zaželeno: dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene ali družine zaposlenih (društva, maturantski izleti …).
10. Zaželeno: dolgotrajni projekti.

Kriteriji: Ob pogoju, da izpolnjuje zgoraj navedene kriterije točk 1 – 9 se odloča o prejemu in višini sredstev po sledečih kriterijih za določitev višine sponzorstva ali donatorstva:

- dolžine trajanja projekta (število dni)
- ocenjeno število doseženih ljudi na dogodku
- ocenjeno število doseženih ljudi v medijih)

Rok za oddajo vlog: od vključno 31. 1. 2019 do 28. 2. 2019 do 16.00 ure na e-naslov: marketing@pivkap.si ali po pošti na Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka, s pripisom »Razpis za sponzorstvo Gibaj zdravo – ugrizni zmago«. Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu. Rezultati razpisa (projekt /izvajalec) bodo objavljeni najkasneje 30. 3. 2019 na spletni strani www.pivkap.si.

Pogodbene zaveze: Na osnovi tega razpisa bomo z izbranimi poslovnimi partnerji sklenili pogodbo, kjer bomo dogovorili obveznosti obeh družb. Ena od zavez prejemnika sredstev je tudi obvezno poročilo o učinkih projekta, ki vključuje tudi dokazno gradivo o dogodku: dolžini trajanja projekta, oglaševanju, številu doseženih ljudi na dogodku in v medijih (fotografije ali evidenčne liste, število prodanih vstopnic, statistika objav v medijih,..). V primeru, da dokaznega gradiva ne prejmemo do 30 dni po zaključku projekta, prejemnik sponzorskih sredstev ni upravičen do sodelovanja v prihodnjih razpisih skupine Pivka - Delamaris.

Število odobrenih vlog je odvisno od števila kakovostnih prijavljenih projektov. Skupina Pivka si pridružuje pravico, da ne odobri nobenega projekta, če se ti ne skladajo s pogoji razpisa. Odločitev komisije, ki odloča o prejemnikih sponzorskih sredstev, je dokončna.

Priloga:
    • VLOGA ZA SPONZORSKA SREDSVA – RAZPIS 2019

Vloga za sponzorska sredstvaStopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!