Projekt gradnje tovarne na Kalu

08 februar 2012

Projekt gradnje nove tovarne za predelavo rib in proizvodnjo ribjih izdelkov je v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vsa potrebna projektna dokumentacija za pridobitev le-tega je pripravljena in potrebna je le še ureditev komunalnega prispevka. V tem času smo intenzivno preučevali tudi možnosti, kako se prilagoditi trenutnim gospodarskim in tržnim razmeram. Ker investicija predstavlja veliko finančno obremenitev, je bila sprejeta odločitev, da poiščemo dodatne vire financiranja preko evropskih nepovratnih sredstev.

V ta namen je bilo 5. januarja ustanovljeno podjetje Delamaris Kal d.o.o., ki bo kot majhno podjetje upravičeno do bistveno višjega deleža sofinanciranja iz evropskih nepovratnih sredstev kot sta lahko veliki podjetji Delamaris ali Pivka. Če bo ocenjeno, da bo ta rešitev ugodnejša, bo Delamaris d.o.o. zainteresiran, da se na ta način nova tovarna tudi zgradi, pri čemer bo izdelke blagovne znamke Delamaris še naprej, tako kot doslej, prodajala družba Delamaris d.o.o. Slednja namreč z ustanovitvijo novega podjetja Delamaris Kal d.o.o. ne bo prenehala delovati, temveč bomo vanjo, v njen razvoj in delovanje, še naprej dolgoročno vlagali. Trenutno pridobivamo tudi konkurenčne ponudbe za gradnjo objekta, saj želimo izbrati izvajalca, ki nam po predvideni ceni lahko ponudi najvišjo kakovost.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!