Postopki za gradnjo nove tovarne na Kalu v teku

09 junij 2011

Podjetje Projekta inženiring je izdelalo idejni osnutek projekta za gradnjo objekta, ki so ga glede na dejanske potrebe, višino ocenjene investicije ter načrtovana sredstva za investicijo v preteklih tednih v Pivki uspeli tudi dokončno uskladiti. Po usklajenem projektu za gradnjo objekta ocenjujejo, da bo gradnja stala koli pet milijonov evrov. Z usklajenim idejnim osnutkom projekta za gradnjo objekta so tako izpolnjeni projektni pogoji, potrebni za izdelavo gradbene dokumentacije. V Pivki hkrati ocenjujejo, da bodo gradbeno dovoljenje dobili v naslednjih mesecih, z gradnjo pa bodo pričeli spomladi naslednje leto, saj gradnja pozimi ne bo mogoča. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo sprožili tudi postopke za črpanje nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Realno je, da se bodo gradbena dela zaključila v poletnih mesecih prihodnjega leta, selitev in otvoritev pa v jeseni 2012. Do izgradnje novega objekta oziroma do končne selitve bodo zaposleni v Delamarisu z delom nadaljevali v obstoječih proizvodnih obratih v Izoli.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!