Poslovanje Pivke i Delamarisa na vanjskim tržištima

30 Ožujak 2012

U poslovnoj godini 2011 Pivka je zabilježila približno 4,8 milijuna eura izvoza, od toga je 1,5 milijuna eura izvela u države Europske unije, za 3,3 milijuna eura na tržište bivše Jugoslavije, a ostalo na treća tržišta. Godine 2011 je tako Pivka realizirala približno 15% ukupne prodaje na ključnim vanjskim tržištima: u Italiju,u Hrvatsku, u Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, na Kosovo, u Austriju i Crnu goru.« U godini 2012 planiramo približno 8% rast općeg izvoza što je približno pola milijuna eura. Po planovima izvoz ne tržište Europske unije dosegao 6% rast i ukupno iznosio približno 1,6 milijun eura. Među najinteresantnijim tržištima za Pivku je susjedno hrvatsko tržište, na kojem ćemo nastupiti još aktivnije kada se Hrvatska uključi u članstvo Europske unije«dodaje Damjan Oblak.Kontaktirajte nas ili pratite nas na društvenim mrežama!