Poslovanje Delamarisa v letu 2010

25 maj 2011

Zaostrene gospodarske razmere v letu 2010 so vplivale tudi na poslovanje Delamarisa d.o.o. (Delamaris). Dvig cen proizvodov ob koncu leta 2009, kot posledica dražje ribe, je na prodajo žal vplivalo negativno. Največji vzrok za padec prodaje v letu 2010 pa so bile finančne težave poslovnih partnerjev na Hrvaškem, ki žal niso mogli slediti našim potrebam. Načrtujemo, da bomo v letu 2011 našli rešitve, ki bodo ponovno okrepile prodajo na hrvaškem trgu. Kljub temu smo v Delamarisu v poslovnem letu 2010 ustvaril 427.874,00 eur čistega dobička. Prodajo našega najpomembnejšega programa - Skuše z zelenjavo - pa smo uspeli zadržati na nivoju leta 2009. Zadovoljni smo s prodajo v EU oziroma v Avstriji, kjer so trendi pozitivni. V letu 2010 smo se osredotočali še na optimizacijo proizvodnje v Izoli ter pripravo investicije v novo proizvodno halo na Kalu. Za letošnje poslovno leto načrtujemo več aktivnosti na področju marketinga in prepoznavnosti blagovne znamke Delamaris. Intenzivno delamo tudi na posodobitvah dizajna in novih transportno-prodajnih pakiranjih.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!