Ponovno smo dokazali, da smo varen in kakovosten dobavitelj

30 marec 2012

V Pivki in Delamarisu smo se v februarju in marcu intenzivno ukvarjali z rednimi presojami mednarodnih standardov oziroma certifikatov, s katerimi dokazujemo, da smo varen in kakovosten dobavitelj prehranskih izdelkov. Ekipe domačih zunanjih presojevalcev, ki nas obiskujejo vsako leto, so tudi tokrat potrdile, da Pivka izpolnjuje pogoje za uporabo certifikata kakovosti ISO 9001 ter okoljskega certifikata ISO 14001. S certifikatom ISO 9001, ki smo ga pridobili že v letu 2004, dokazujemo, da celovito obvladujemo kakovost na vseh področjih poslovanja. S certifikatom ISO 14001, s katerim se Pivkina enota Meso ponaša od leta 2008, pa kažemo, da povsem obvladujemo okoljske vidike in vplive na okolje ter da proizvajamo kakovostne in varne izdelke z odgovornim odnosom do okolja. V družbi Delamaris smo v februarju uspešno opravili tudi ponovno certificiranje IFS (International Food Standard). Certifikat, ki ga imamo že od leta 2006, kaže na izpolnjevanje varnostnih in kakovostnih zahtev v vseh fazah procesiranja proizvodnje in distribucije hrane. V Izoli je v tem obdobju med drugim potekala tudi presoja za pridobitev certifikata MSC (Marine Stewardship Council), ki smo jo prav tako opravili uspešno. Tako smo danes že uvrščeni na seznam podjetij z veljavnim MSC certifikatom, ki dokazuje, da Delamarisova proizvodnja upošteva načela trajnostnega ribolova. Ulov rib, ki jih uporabljamo v naših izdelkih, namreč ne ogroža obstoja te vrste rib.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!