Karate klub Postojna vzpodbuja rast

19 julij 2018

Namen karateja je oblikovanje celotnega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja (zdravje, borba in samoobramba, šport) kakor razvoja osebnosti in doseganja notranjega miru. Je gibanje in druženje.

Podjetje Delamaris d. o. o. je eden izmed najpomembnejših podpornikov Shotokan karate kluba Postojna. »Smo mlado in dokaj uspešno društvo, ki deluje šele od januarja 2015. Že istega leta smo postali člani Karate zveze Slovenije (KZS) in Športne zveze Postojna (ŠZP). Danes naše društvo šteje okrog 50 članov, med katerimi je največ otrok in mladoletnikov. Poslanstvo društva je izvajanje športne in rekreativne vadbe karateja kot borilne veščine in tekmovalnega športa. Naši otroci in mladoletniki se udeležujejo vseh pomembnejših karate tekmovanj v Sloveniji, odhajamo pa tudi na tekmovanja v regiji. S tekmovanj se skoraj vedno vrnemo s kakšno medaljo, običajno pa jih osvojimo več. Trenutno imam dve deklici in eno mladinko v državni reprezentanci. Od strokovnega kadra imamo po enega trenerja, vaditelja in sodnika z licencami KZS. Šest članov društva je nosilcev mojstrskih pasov. Pridobljena sredstva, ki jih za svoje delovanje pridobivamo izključno iz prispevkov članov, občine in sponzorstva ter donacij različnih podjetij. namenjamo za najem vadbenih prostorov, nakupe vadbene opreme, plačilo letnih registracij društva in tekmovalcev, plačilo stroškov udeležbe na tekmovanjih, seminarjih in pripravah reprezentantov. Vsi navedeni stroški občutno presegajo prihodke, ki jih društvo pridobi zgolj s prispevki članov, zato smo podjetju Delamaris d. o. o. in njeni lastniški družbi Pivki perutninarstvu d. d., neizmerno hvaležni za izkazano podporo v letu 2017.«

Slika

Shotokan karate klub Postojna je pričel s svojim delom 07.01.2015. Klub članom nudi obliko vadbe, s katero se razvijajo psihofizične sposobnosti, uči samoobvladovanja in discipline, razvija koncentracijo, ravnovesje med telesom in umom ter samospoštovanje do samega sebe in sočloveka. Klub izvaja vse tri segmente načina vadbe tako, da spoznavajo karate kot borilno veščino, šport ali rekreacijo. Člani trenirajo tradicionalni karate stil SHOTOKAN, ki je najbolj razširjen stil na svetu. Ta stil poudarja pravilno izvedbo tehnik, ki so izdelane do popolnosti. Klub je član nacionalne Karate zveze Slovenije (KZS), ki je članica tako evropske karate zveze (EKF) kot svetovne karate zveze (WKF). Treninge vodita trener Hadis Lišinović 4.DAN in vaditelj Zoran Preradović 3.DAN. Treningi se odvijajo v OŠ Miroslava Vilharja ob ponedeljkih od 19.00 do 20.00, torkih od 18.00 -19.30, sredo od 18.00 -20.00 in ob petekih od 19.00-20.00. V OŠ Prestranek pa trening poteka vsak torek in četrtek od 16.30 - 17.30. Cilji kluba: - izobraževanje trenerjev in sodnikov na najvišjem nivoju, - zagotavljanje rednih in kakovostnih treningov za vse člane, - doseganje visokih tekmovalnih dosežkov na državnem kot mednarodnem nivoju, - popularizacija karateja. Vabljeni vsi, ki vas ta športna borilna veščina zanima in si jo bi želeli pobliže spoznati.

Slika

SlikaStopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!