Kadrovske štipendije

02 april 2019

Skupina Pivka – Delamaris je vključena v regijsko štipendijsko shemo (RRA Zeleni Kras), v okviru katere polovico sredstev zagotovi delodajalec, drugo polovico pa predstavljajo sredstva Evropskega socialnega sklada.

Slika

Štipendijska shema predstavlja dobro prakso partnerskega sodelovanja med regijo in zasebnim podjetništvom. Shema upošteva potrebe delodajalcev in stanje na trgu dela. Delodajalec si tako lažje zagotovi bodoči kader, ki že med študijem spozna svojega delodajalca, njegovo vizijo, strategijo in cilje. Združuje znanje pridobljeno v programu formalnega izobraževanja in prakso, s katero se štipendist sreča najmanj enkrat na leto v času opravljanja obvezne enomesečne prakse pri delodajalcu. Spozna tudi sodelavce in tako ob nastopu dela hitreje napreduje, saj je prvi korak že narejen. Zaposlitvena politika v skupini Pivka – Delamaris je usmerjena v zagotavljanje točno potrebnega števila usposobljenih izvajalcev, glede na potrebe delovnega procesa. Naša zaveza je zagotavljanje skladnosti ciljev in virov, žzato število zaposlenih in razvoj kadrov načrtujemo. Pri tem na prvo mesto postavljamo stroko, takoj za tem pa skrb usmerjamo v zagotavljanje deficitarnih poklicev. Tako imamo trenutno v shemo štipendiranja vključene poklice s področja živilstva in prehrane ter elektrotehnike. V letu 2019 še dodatno sprejemamo vloge s področja elektrotehnike in mehatronike.

Od štipendistov pričakujemo veselje, saj jim je z vključitvijo v štipendiranje omogočen brezskrben prehod v prvo zaposlitev v okolju, kjer je njegov prispevek zaželen in pričakovan. Pričakujemo pa tudi zagnanost, motiviranost in interes, da ima štipendist po prihodu v družbo, željo po nadaljnji krepitvi svojih strokovnih kompetenc. Zaposleni so naš kapital in zagotavljajo našo prednost, zato jim z veseljem omogočamo strokovni razvoj.

Žal zaznavamo, da v naši regiji ni zadostnega interesa po pridobivanju štipendij za navedene profile. Kljub dolgoletnemu lokalnemu delovanju in spodbujanju zaposlovanja lokalnih ljudi je mladih, ki bi danes imeli jasno izražene interese glede poklicne usmeritve premalo za našo regijo oz. družbo. Tako iščemo tudi druge priložnosti in ustvarjamo lastne kanale do virov, ki jih potrebujemo. Veseli smo tudi neposrednega stika s šolami, raznimi kariernimi sejmi, kjer se ima delodajalec možnost predstaviti in s tem dvigovati interes po zaposlovanju v naši družbi. Seveda pa imajo pri tem veliko prednost korporacije, ki v ta namen vlagajo veliko sredstev in usmerjenih aktivnosti.

Stiska, ki jo občutimo, ko iščemo kader, bodisi brez izkušenj ali z izkušnjami, je iz leta v leto bolj izrazita. Dejstvo, da je dodana vrednost na zaposlenega v naši panogi nizka, da smo pod pritiskom domače in tuje konkurence ter, da imajo kupci visoke zahteve po uvajanju izdelkov s trgovsko blagovno znamko in tako posledično šibijo višjo dodano vrednost naših izdelkov, slabo vpliva na zmožnost zagotavljanja plač, ki jih kandidati pričakujejo, oziroma so prisotne v drugih panogah. Dejstvo je tudi, da za določene poklice med mladimi ni več interesa. Smo družba, ki velik pomen pripisuje izkušnjam in preudarnosti, kar danes zagotavljajo naši zaposleni. Krepimo lojalnost, a vendarle krepimo tudi zavest po prenosu znanja na mlajše generacije in tako dopuščamo možnosti drugačnosti in večje prilagodljivosti. V prihodnosti bomo namenili še več aktivnosti za krepitev odnosov s kandidati, še preden začnejo razmišljati o zaposlitvi, širili inovativne in učinkovite kanale komuniciranja, ter krepili vrednost blagovnih znamk z namenom izstopati kot delodajalec, ki ima vizijo in nudi izpolnjevanje kadrov tako na osebnem kot tudi poklicnem razvoju. Mateja Perkovič Hudovernik, direktorica za splošne in pravne zadeve, upravljanje človeških virov.

Več o regijski štipendijski shemi tukaj.

BrošuraStopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!