Delamaris izboljšuje zdravje in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu

12 januar 2011

V Delamarisu smo prepričani, da poslovni uspeh dosegamo lahko le skupaj z zaposlenimi. Zato za njihovo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu želimo kar se da ustrezno poskrbeti. Tako smo v decembru 2010 pričeli izvajati projekt “Zdravi in zadovoljni”, in sicer pod vodstvom doktorja antropologije Marka Vidnjeviča in njegovih sodelavcev. S projektom želimo vzpodbuditi čim bolj prijetno delovno okolje, zavzetost do dela in nenazadnje, uresničiti obljubo vodstva, da bo skušalo s pozitivnimi pristopi in skrbjo do zaposlenih prispevati k dobremu počutju prav vsakega posameznika v družbi Delamaris. Tudi v Pivki smo s podobnim projektom, usmerjenim k zaposlenim in njihovem zdravju, pričeli v mesecu oktobru lanskega leta ter z njim nadaljevali v letu 2010. Projekt v Pivki, ki smo ga poimenovali “Misli zdravo”, je podprl tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!