3,5 MIO evrov evropskih nepovratnih sredstev za Delamaris Kal

12 avgust 2013

3,5 MIO evrov evropskih nepovratnih sredstev za Delamaris KalLokacija nove hale Kal

Družba Delamarisa Kal d.o.o., ki jo vodi direktor Aleksander Debevec, sicer član uprave Pivka perutninarstvo d.d., je izbrala izvajalca za gradnjo - Kolektor Koling d.o.o. in 8. avgusta 2013 z njimi podpisala pogodbo. 2. julija 2013 je namreč Delamaris Kal prejela sklep o odobritvi evropskih nepovratnih denarnih sredstev za investicije na področju proizvodnje in predelave rib na območju Republike Slovenije, in sicer v višini 3,5 mio evrov. Odobrena nepovratna sredstva predstavljajo 60 % vrednosti celotne investicije v nov obrat , ki znaša 6,4 mio evrov. Obrat bodo začeli graditi predvidoma v tem mesecu, z rednim obratovanjem pa naj bi pričel leta 2014. Izgradnja novega proizvodnega objekta na Kalu pri Pivki bo predstavljala eno večjih investicij na področju gospodarstva v letu 2013 v občini Pivka in celo v Notranjsko-kraški regiji.

Aleksander Debevec, direktor družbe Delamaris Kal d.o.o., je izpostavil: "Celotna vrednost investicije za izgradnjo načrtovanih ustreznih in želenih proizvodnih prostorov v danih gospodarskih razmerah za nas predstavlja veliko finančno obremenitev. Zato smo sprejeli odločitev, da poiščemo dodatne vire financiranja. Prijavili smo se na aktualni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu Programa razvoja ribištva od leta 2007 do leta 2013 in 22.januarja 2013 oddali vlogo. Odobrena evropska nepovratna sredstva nam bodo poleg bančnih kreditov omogočila, da končno lahko začnemo graditi ter tako naredimo prvi konkretni korak po začrtani dolgoročni strategiji našega delovanja. Načrtujemo, da bodo gradbeni stroji na gradbišču zabrneli v tem mesecu, samo selitev proizvodnje iz Izole na Kal pri Pivki pa predvidevamo v drugi polovici leta 2014."

Ocenjena vrednost investicije – 6,4 milijonov evrov

Ocena celotne investicije v obrat družbe Delamaris Kal na Kalu pri Pivki ter ustrezne opreme za samo proizvodnjo znaša 6,4 mio evrov (neto). Od tega 5,8 mio evrov (neto) znašajo gradbena (40 %) in obrtniška dela v sklopu novogradnje, celotna oprema za proizvodnjo pa je ocenjena na 585.000 evrov (neto). Družba Delamaris Kal bo 60 % investicije financirala s pomočjo evropskih nepovratnih sredstev v višini 3,5 mio evrov, ostalo bo pokrila z lastno udeležbo, predvsem z najetimi krediti, nekaj tudi z lastnimi sredstvi.

Nov obrat bo s 7200 m2 površine

Funkcionalna površina novega obrata na Kalu pri Pivki bo znašala približno 7.200 kvadratnih metrov in bo primerljiva z obstoječimi tovrstnimi obrati v Evropi. Načrtovane površine proizvodnih prostorov ustrezajo vsem funkcionalnim potrebam po opravljanju procesa predelave rib. Postopki v proizvodnih linijah bodo večinoma avtomatizirani, sami proizvodni prostori pa bodo primerni tudi za širitev programa že obstoječih izdelkov blagovne znamke Delamaris. Bližina skladiščnih prostorov na Kalu pomeni krajše poti in posledično manjše manipulativne stroške znotraj procesa. Hladilne zmogljivosti oz. možnost ohlajanja ribe med različnimi tehnološkimi operacijami pa bodo omogočile konstantno kakovost izdelkov in večje obvladovanje porabe ribe.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!