Pravila nagradne igre – Z ODLIČNO RIBO DO ODLIČNIH NAGRAD!

Nagradna igra Z ODLIČNO RIBO DO ODLIČNIH NAGRAD!
poteka od 15.5.2017 do 15 .7. 2017, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti, in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani.

V glavnem žrebanju, ki bo 1.8.2017 bomo izmed vseh prejetih odgovorov izžrebali 61 nagrajencev, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

  • - 1 glavno nagrado: Morski oddih v hotelih LifeClass – darilni bon v vrednosti 400 eur
  • - 10 paketov izdelkov Delamaris (14 izdelkov)
  • - 50 torb za na plažo Delamaris.

PODALJŠANJE NAGRADNE IGRE
Nagradno igro Z ODLIČNO RIBO DO ODLIČNIH NAGRAD! smo podaljšali za obdobje od 15. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24. ure. Glavno žrebanje bo potekalo 1. 8. 2017, z objavo imen izžrebancev 15. 8. 2017 na spletni strani Nagradna igra. Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti.

Nagradno žrebanje bo v prisotnosti tri-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre je Delamaris d.o.o., Kal 1, 6257 Pivka. Imena izžrebancev bodo 15.08.2017 objavljena na spletni strani www.delamaris.si/nagradnaigra. Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti.

V nagradni igri sodeluje kdor do 31.7.2017 pravilno odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani www.delamaris.si/nagradnaigra in vpiše svoje podatke ali kupi katerakoli 2 izdelka Delamaris in račun s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, e-mail) pošlje na naslov Delamaris d.o.o., Kal 1, 6257 Pivka, s pripisom »Nagradna igra« ali pravilno odgovori na nagradno vprašanje na nagradnem letaku, vpiše svoje podatke (ime, priimek, naslov, e-mail) in letak pošlje na naslov Delamaris d.o.o., Kal 1, 6257 Pivka. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba nanje ni možna. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Po pravilih o sodelovanju zaposleni v Delamaris d.o.o.. in njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne morejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali njihovih skrbnikov. Davek od glavne nagrade poravna organizator. Ostale nagrade ne presegajo vrednosti 42 eur. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!