Kako je nastalo ime Delamaris?

Prvi put se ime Delamaris pojavljuje 1954. godine s nastankom uvozno-izvoznog poduzeća Delamaris. Nastala je kao skraćenica početaka slijedećih riječi:
de Langlade,
Ampelea,
Arrigoni,
Isola.Kontaktirajte nas ili pratite nas na društvenim mrežama!